Hodina narození - jak ji zjistit.

Astrologická Laboratoř AstroLab:

Mnoho zájemců o horoskop a astrologické poradenství nezná přesnou hodinu a minutu narození, ale to ještě není důvod k zoufání - je zde několik možností:

1/ pokud údaj neobsahuje vaše zdravotní karta u praktického lékaře, hodinu narození můžete zjistit osobně ve své porodnici, záznamy se zde ponechávájí zpravidla 50 let - někde za poplatek, někde i zdarma vám údaj rádi sdělí.

2/ Pokud uběhlo více let, či porodnice již neexistuje, vyskartované materiály měl převzít archiv místně působícího Krajského úřadu. Někdy se zde snáze zjišťují data na Správní oddělení, kde evidují matriční knihy (v jejich zápisech však nebylo povinné hodinu narození zaznamenat). Mnohdy již na stránkách úřadu je na webu formulář, který můžete elektronicky vyplnit a odeslat.

3/ Pokud byste se i přes výše popsané aktivity k požadovanému údaji nedostali, pak ještě máme další možnosti - dokorigovat čas na základě astrologických metod. K tomuto potřebuje co nejvíce přesná data narození vašich blízkých rodinných příslušníků - rodičů, sourozenců, dětí, partnerů. Samozřejmě, že každý údaj ("Bylo to někdy dopoledne") je nápomocný. 

Dále pak nám mohou pomoci (co nejpřesněji) zaznamenaná data vašich životních událostí, jak příjemných, tai těch opačných. Také informace ohledně délky těhotenství daného zrozence jsou velmi důležité.

4/ Pro další zpřesnění mohu použít i "4 pilíře energií osudu" z čínské horoskopie, kde pro přesnou analýzu nám stačí dvouhodina narození - tedy pokud víte, že k narození došlo okolo poledne (mezi 11. až 13. hodinou), pak je to přesný údaj pro tento horoskop, z kterého se dá opravdu hodně vyčíst. Pro podrobnější informace nahlédněte do sekce "čínské astrologie", resp. chronopunktury.

POZOR!: pro potřeby nativního horoskopu - radixu - je důležitý čas prvního nádechu, není tedy směrodatné, zda porod proběhl císařským řezem, či nikoliv.