Čínská astrologie a 4 pilíře energií osudu

Astrologická Laboratoř AstroLab:

Čínská, nebo-li taoistická astrologie je zcela jiný systém než astrologie klasická - západní. Původní nauka využívala asi 265 hvězd, nyní je to podstatně méně, a především se soustředíme na hvězdy Velké naběračky, což je taoistický název pro Velký vůz. Je důležité si uvědomit, že umění čínské astrologie bylo a je uměním tajným, a proto ani my o něm toho moc nevíme.  

To, co zde na západě označujeme (nesprávně) jako čínskou astrologii, by se mělo spíše nazývat Chronopunkturou (systém Ba-Zi). Tato je součástí tradiční čínské medicíny a stejně jako ona, využívá systému 5 elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda).

Horoskop, který pomocí tohoto systému vytváříme se nazývá 4 pilíře energií osudu.  Hlavním údajem z tohoto horoskopu je náš takzvaný "Šťastný element", který za pomocí různých nástrojů potřebujeme vnést do života, a následně tak harmonizujeme celý náš systém - tělo, duši a potažmo náš život.

 

Stejně jako u klasické astrologie dle něho poznáme své talenty, svoji kondici, podíváme se důkladněji na to co děláme a proč, a co bychom dělat měli, a jak. Řešíme zde i vztahové záležitosti, kompatibilitu partnerů (porovnání partnerských horoskopů), vztahy v rodině a k dětem, a nyvíc ještě velice opomíjenou oblast vztahů k předkům.

Dalším velkým plusem je odhalení individuálních energií času, kdy poměrně přesně lze stanovit doby až na úroveň hodin, kdy se máme pouštět do aktivit a akcí, a kdy naopak se stáhnout a věnovat se odpočinku, abychom zbytečně netloukli hlavou do zdi.