Neexistuje špatný horoskop - bylo by to popření zákonů Vesmíru

Astrologická Laboratoř AstroLab: genius loci

Tuto větu jsem jednou pronesl u výkladu horoskopu klientovi, aniž bych se jí dále zabýval, ale později večer toho dne se mi znovu vybavila, a teprve následně mi začal docházet její hluboký význam a smysl. Byl to také první okamžik vzniku "ASTROLÁBu". Hraji si rád se slovy a symboly. Astroláb je planetární model naší soustavy, ale pro mne také složenina dvou slov - ASTRO a LAB, které odkazují na moji astro-logickou lab-oratoř. A hned vyskakují další slova-symboly - logika a oratoř (modlitebna). To vše krásně zapadá do mojí životní filosofie, která je ponejvíce inspirována taoismem. Pro mne je důležité v životě vyrovnávat a harmonizovat složky Rozumu (mysli) na straně jedné, a Duše na straně druhé. Jejich komunikace a vzájemné naslouchání jsou pro tento život velmi důležité. V naší rychlé a přetechnizované společnosti je většina lidí odpojena od Duše, jinak bychom kolem sebe neviděli tolik nepříjemných dramat. Nemnoho lidí v momentě obratu se pak vydá cestou duchovního rozvoje, a to tak radikálně, že odpojí naopak rozum, což také nekončí slavně. Žijeme v dualitě, a proto si musíme vážit obou složek - Duše i Mysli, jejichž nositelem je v tomto životě tělo, na které rovněž nesmíme zapomínat - vše je propojeno.

 

Astrologii vnímám jako okno do Vesmíru jako naší domoviny, okno do Duše jako našeho domova. Albert Einstein říkal: "Vesmír je přátelský", a já dodávám: "Jiný být neumí". Teprve člověk si z pozemského života může udělat souvislou řadu problémů, pokud se nepídí po jeho smyslu, a nebo pokud rezignuje na signály, které z Vesmíru dostává.

Já vnímám nativní horoskop jako plán života, jehož hlavní mantinely nám nastavila božstva v podobě planet v době našeho prvního nádechu. A jestliže uznám, že Vesmír je harmonický (je v něm dokonalý řád, jinak by nemohl existovat), anebo, chcete-li, neustále k harmonii směřuje, pak také věřím, že Božstva pro každou Duši vyberou ten nejlepší čas zrození, v určité konstalaci postavení planet, aby se Duše mohla vyvíjet k dokonalosti. Pouze my, jež jsme vše rozdělili na dobré a špatné, můžeme mít pocit, že nějaké postavení planet není pro nás dobré, ale moje zpráva pro vás je: "každý horoskop je tím nejlépe namíchaným elixírem pro náš život".

Tím spíše je pak důležité poznat z čeho se tento elixír skládá, a jak ho nejlépe užívat v životě. V tom astrologie může člověko ohromně pomoci.

Neustále vytvářím vlastní systém práce, ale vycházím z tradičních, klasických vědomostí starých mistrů. Mými učiteli jsou u klasické západní astrologie Ing. Zdeněk Bohuslav a Ing. Richard Stříbrný. U čínské astrologie pak Roger Green, Stephen Skinner a Howard Choy. 

Je mi ctí být členem České astrologické společnosti.

 

Váš Pavel Plzák